Психоанализата е метод, чрез който стигаме до дълбините на несъзнаваното. Към психоанализата се обръща този, който не успява да управлява своите тревожности, безпокойства, своите комплекси и чувството за малоценност. Това е методът, единствен в днешно време, който едновременно предлага решение на травмите от миналото, възстановява човешката идентичност и реинтегрира човека в социалния живот. Чрез психоанализата личността започва да управлява своя духовен живот, който е в основата на всичко, и да работи за своето духовно израстване. Психоанализата работи с различните видове депресии, страхове, фобии, невротични и психотични състояния.