Психоаналитичните сеанси, провеждани от мен, дават добър резултат още в самото начало на лечението. Като психоаналитик с международен опит се опитвам да приложа всичко научено през годините, както от университета по психоанализа в Париж, така и от терапевтичната ми практика в една от централните парижки клиники.

Приемам пациенти в София за индивидуално лечение. Практикувам и семейна терапия. Добрият резултат в психоаналитичната работа се дължи най-вече на индивидуалния ми подход към всеки отделен пациент, към неговите тревоги и безпокойства.