Д-р Огнян Димов

психоаналитик и психотерапевт

Завършва СУ “Св. Климент Охридски” с отличие. През 1999 г. защитава докторат по философия и психология.

От 2000 до 2010 г. живее и работи във Франция. Прави втори докторат по психология, философия и теология в един от най-големите в света изследователски центрове с проф. Юта Шерер, световно име в сферата на хуманитаристиката. Всички тези дипломи му позволяват да защити специализирана степен по психоанализа в Университета по психоанализа в Париж. Работи в една от централните парижки клиники като клиничен психолог и психоаналитик. Член е на Европейската психоаналитична асоциация. В момента има частна психоаналитична практика в София и Париж.

Психоанализата е метод, чрез който стигаме до дълбините на несъзнаваното. Към психоанализата се обръща този, който не успява да управлява своите тревожности, безпокойства, своите комплекси и чувството за малоценност. Това е методът, единствен в днешно време, който едновременно предлага решение на травмите от миналото, възстановява човешката идентичност и реинтегрира човека в социалния живот. Чрез психоанализата личността започва да управлява своя духовен живот, който е в основата на всичко, и да работи за своето духовно израстване. Психоанализата работи с различните видове депресии, страхове, фобии, невротични и психотични състояния.